Excellentieprijzen om de breinen van morgen voor te bereiden op een denken en handelen in 360°

Onderwijs en onderzoek zijn fundamenteel voor de ontwikkeling van duurzame innovaties die een antwoord bieden op de talrijke uitdagingen waar huidige en toekomstige generaties voor staan.

Het HERA-programma (Higher Education & Research Awards for Future Generations) omvat een waaier aan excellentieprijzen die worden uitgereikt aan studenten en onderzoekers die een transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreren in hun doctoraatsthesis of masterproef en op deze wijze de academische wereld aanmoedigen aandacht te besteden aan duurzaam en innoverend onderzoek.          

HERA werd in 2010 opgericht door de Stichting voor Toekomstige Generaties en kan dankzij de steun van privé-partners en van de overheid elk jaar verder ontwikkeld worden. De zes Franstalige partneruniversiteiten verwelkomen beurtelings de HERA Awards prijsuitreiking. Voor het lanceren van nieuwe Masterproefprijzen en voor de uitvoering van HERA in Vlaanderen is de Stichting op zoek naar nieuwe partners.

Voorlopig zijn de HERA Awards enkel toegankelijk voor studenten aan universiteiten uit de Federatie Wallonië-Brussel en verloopt de communicatie over de prijzen en laureaten/genomineerden, bijna uitsluitend in het Frans. Studenten verbonden aan Nederlandstalige instellingen kunnen deelnemen aan de Future Proef Award.

De prijzen

HERA Doctoral Thesis Award

Tweejaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 7.500 euro uitgereikt aan een doctoraatsthesis, ongeacht academisch domein, die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen de academische wereld aanmoedigt.

Special HERA Award Brussels for Future Generations

Tweejaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 5.000 euro uitgereikt aan een doctoraatsthesis in eender welke discipline over een duurzaamheidsuitdaging die relevant is voor Brussel. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om deze prijs op termijn open te stellen voor PhD-onderzoekers in Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

HERA Award Sustainable Architecture

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen de architectuur aanmoedigt. Het betreft met name onderzoek naar oplossingen voor duurzame vormen van bouwen en wonen.

HERA Award Sustainable Behaviour

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar gedragsverandering aanmoedigt. Deze prijs omvat onderzoek naar een beter begrip van de gedragsveranderingprocessen om een transitie naar een duurzamere wereld mogelijk te maken.

HERA Award Sustainable Democracy

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar deliberatieve democratie, en in het algemeen elke vorm van democratische innovatie aanmoedigt. Deze prijs omvat onderzoek over publieke beraadslaging binnen het politieke systeem: de beleidsvoering van macht door publieke uitwisseling van meningen, informatie en argumenten tussen gelijkwaardige burgers om tot besluitvorming te komen.

LOGO MTA Sustainable Design & EngineeringHERA Award Sustainable Design

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen design en de ingenieurswetenschappen aanmoedigt. Deze prijs richt zich niet enkel op een esthetische benadering van design, maar viseert elke strategische benadering met als doel het verbeteren van producten, diensten en ervaringen gericht op innovatie, commercieel succes maar vooral ook een verbetering van levenskwaliteit.

HERA Award Sustainable Economy

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen de economische en managementswetenschappen aanmoedigt. Dit omvat onder meer onderzoek naar economische en managementmodellen, -systemen en -theorieën die betrekking hebben op het functioneren van de productie, de uitwisseling, de distributie en de consumptie van goederen en diensten. Ook masterproeven die beleid en regelgeving omtrent deze aspecten onderzoeken, maken kans op deze prijs.

HERA Award Sustainable Economy | Social Economy

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar sociale economie in de breedste zin van het woord aanmoedigt. Deze prijs maakt deel uit van de HERA Award Sustainable Economy.

 

LOGO Master's Thesis Award Sustainable EngineeringHERA Award Sustainable Engineering

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek in de ingenieurswetenschappen aanmoedigt. Deze prijs omvat elk onderzoek naar producten, processen of systemen die het resultaat zijn van een rigoureuze wetenschappelijke en/of technologische benadering die leidt tot een haalbaar model dat in een bepaalde industriële en/of maatschappelijke behoefte voorziet.

HERA Award Sustainable & Responsible Finance

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen de financiële wetenschappen aanmoedigt. Enkele voorbeelden omvatten onderzoek naar de financiële sector en vermogensbeheer, bankdiensten, het verzekeringswezen, financiële analyse. Ook masterproeven die zich richten op de studie van de financiële markten en het financieel beleid van deze verschillende aspecten maken kans op deze prijs.

HERA Award Sustainable Food Systems

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar voeding en landbouw aanmoedigt. Dit omvat met name onderzoek naar de verschillende stappen in de voedselketen gaande van de productie van grondstoffen tot consumptie en afvalverwerking, via de stappen bewerking, transport, behoud, commercialisatie en distributie. Ook masterproeven die beleid en regelgeving omtrent deze aspecten onderzoeken, maken kans op deze prijs.

MTA HealthHERA Award Sustainable Health

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen de gezondheidswetenschappen aanmoedigt. Enkele voorbeelden omvatten de ontwikkeling van nieuwe medische praktijken inzake preventie en behandeling, nieuwe geneesmiddelen of medische apparatuur, en nieuwe structuren voor de  gezondheidszorg.

LOGO MTA Sustainable ITHERA Award Sustainable IT

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar informatietechnologieën aanmoedigt. Deze prijs omvat elk onderzoek naar materialen, diensten en sofware voor de verzameling, verwerking en overdracht van gegevens. Deze prijs staat ook open voor masterproeven die zich richten op de studie van de politieke actoren die deze aspecten reguleren en/of faciliteren.

HERA Award Sustainable Law

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een eindproef die een 360° of transversale aanpak, eigen aan duurzame ontwikkeling, integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar rechtspraktijk aanmoedigt, met een specifieke aandacht voor de notariële praktijk.

 

Ontdek de winnaars van de HERA Awards (in het FR).