Een 360° of transversale aanpak voor een duurzame wereld

De Stichting streeft naar een duurzame samenleving, een samenleving die ruimte maakt voor toekomstige generaties. Een samenleving die standvastig en welvarend is en bovendien een hoge levenskwaliteit biedt aan al haar inwoners op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier. Een samenleving die tegemoetkomt aan ieders noden, vandaag maar ook morgen. Een samenleving die bovendien ook de grenzen van onze ecosystemen en natuurlijke rijkdommen respecteert. En ten slotte, een samenleving die ook plaats maakt voor democratische inspraak voor al haar inwoners opdat zij zelf mee kunnen beslissen over hun eigen ontwikkeling.

Een 360° of transversale aanpak, waarop de criteria van de HERA Awards zich steunen, streeft naar een duurzaam ontwikkelingsmodel dat zich baseert op 4 gelijkwaardige dimensies (de “4P’”): milieu (Planet), mens (People), maatschappelijke welvaart (Prosperity) en participatief bestuur (Participatory governance). We dienen een evenwicht te garanderen tussen deze 4 dimensies, zowel hier als elders (waarbij elke bewoner van onze planeet over dezelfde rechten en toegang tot natuurlijke rijkdommen beschikt), zowel vandaag als morgen (waarbij de huidige generaties rekening houden met toekomstige generaties bij het gebruik van natuurlijke rijkdommen).

Het onderzoek van de kandidaten voor de HERA Awards dient op basis van deze 4 dimensies duurzame antwoorden te formuleren op de huidige maatschappelijke uitdagingen en innovatieve alternatieven en/of inzichten te presenteren.