De ‘Sustainability Literacy Test’

‘Sustainability Literacy' omvat de kennis, vaardigheden en mindset die nodig zijn om zich te engageren voor een duurzame toekomst en die toelaten hiervoor weloverwogen en doelgerichte beslissingen te nemen. 
» Meer informatie

Het eerste internationale instrument dat kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid test
De Sulitest werd in eerste instantie ontwikkeld als een gratis instrument voor studenten in het hoger onderwijs, ongeacht hun studierichting, onderwijsniveau of land van herkomst. Inmiddels is de test echter internationaal erkend als een instrument dat door iedereen kan worden gebruikt voor het meten en verbeteren van duurzaamheidskennis. Het instrument focust op de vaardigheden en mindset die nodig zijn om weloverwogen en doelgerichte beslissingen te nemen om een duurzame toekomst uit te bouwen.

De Sulitest, een meerkeuzevragenlijst
De Sulitest is een online vragenlijst die bestaat uit een 50-tal meerkeuzevragen. Het internationale gedeelte van de test telt 30 vragen, geselecteerd uit een ruimere database waardoor de set van vragen steeds varieert. Deze internationale vragen worden aangevuld met een twintigtal ‘nationale’ vragen die naar regionale en lokale duurzaamheidskwesties pijlen. Dankzij deze combinatie van vragen kunnen organisaties en individuen hun kennis op lokaal en mondiaal niveau testen.

De Sulitest, een leer- en evaluatie-instrument
De Sulitest heeft enerzijds een ‘leermodus’waarin iedere gebruiker na het beantwoorden van een vraag meteen het juiste antwoord en verschillende bronnen en bijhorende links te zien krijgt. Anderzijds kan de test in ‘examenmodus’ worden afgelegd. Gebruikers dienen de test dan binnen een korte tijd af te leggen waarna ze een ‘certificaat’ kunnen behalen. Dit certificaat kan bijvoorbeeld worden gebruikt als slagingsattest van een cursus of om het curriculum vitae te verbeteren. Daarnaast kunnen organisaties en instellingen de test gebruiken om een idee te krijgen van iemands kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid, met het oog op het ontwerp en de evaluatie van hun onderwijs- en opleidingsprogramma’s.

De Sulitest, internationaal erkend en gezamenlijk ontwikkeld
Het idee voor Sulitest.org ontstond tijdens de Rio +20 Conferentie van de Verenigde Naties in 2012. Een aanzienlijk aantal beleidmakers en belangrijke economische actoren bleken onvoldoende geïnformeerd om weloverwogen beslissingen te nemen inzake duurzame ontwikkeling. De Sulitest werd in het leven geroepen door een Franse handelsschool. Sinds 2014 wordt het initiatief gecoördineerd door een onafhankelijke non-profit organisatie, Sulitest.org, en zijn er meer dan 50 instellingen en internationale organisaties die de test ondersteunen.
» Meer informatie

 

De implementatie van Sulitest in België

Welke rol speelt de Stichting voor Toekomstige Generaties bij de implementatie van de Sulitest in België?

Sulitest.org heeft de Stichting erkend als Belgisch “Regional and National Expert Committee” (RNEC). RNECs spelen een cruciale rol bij de uitrol van Sulitest overal ter wereld. Ze coördineren de ontwikkeling van de Sulitest in hun regio en staan in voor het opstellen van vragen aangepast aan hun regionale en nationale context. Deze regiospecifieke vragen vormen een aanvulling op de internationale vragenlijst die dezelfde is voor alle gebruikers wereldwijd. De Stichting zal de test helpen promoten en verspreiden in België.

Hoe worden de regiospecifieke Sulitestvragen voor België bepaald?

De Stichting heeft op vraag van Sulitest.org een Belgisch Sulitest Expertencomité samengesteld dat een eerste specifieke vragenlijst zal opstellen. De leden van het Comité zijn afkomstig uit de verschillende landsdelen en hebben allen een expertise in duurzame ontwikkeling in België. Het comité wordt geleid door een Kerngroep.

 

Sulitest in de praktijk

Hoe lang duurt het om de Sulitest af te leggen?
Wanneer hij individueel wordt afgelegd in ‘leermodus’ duurt de test maximaal twee uur. In ‘examenmodus' neemt hij ongeveer één uur in beslag. Indien een instelling of bedrijf de test organiseert, kunnen de examinatoren zelf de toegekende tijd bepalen. Sommige examinatoren wensen alle kandidaten op hetzelfde moment te bevragen, terwijl anderen verkiezen om de kandidaten, binnen een bepaalde termijn, de test op een moment naar keuze te laten invullen.

Hoe de Sulitest afnemen/afleggen?
Tot op heden is in België enkel de vragenlijst van de internationale Sulitest beschikbaar. Na de officiële lancering van de Belgische Sulitest op 23 oktober tijdens het SDG-forum, zal u tevens toegang hebben tot de Belgische vragenlijst.

(1) Registreer uw organisatie via het platform (voor scholen en universiteiten is dit gratis);
(2) Schrijf examinatoren in, zij ontvangen een toegangscode voor het platform;
(3) De examinatoren kunnen vervolgens de instellingen van een testsessie bepalen (o.a. de datum, de duur en evt. deelnemers). Op dit moment kunnen ze ook in aanvulling op de internationale vragenlijst de Belgische vragenlijst selecteren;
(4) De kandidaten ontvangen een toegangscode voor deelname aan de test;
(5) Na registratie kunnen de kandidaten de test afleggen en ontvangen ze ten slotte feedback.
 
Voor meer informatie
www.sulitest.org


Contact
Voor vragen over het gebruik van de Sulitest:
Marie Lorent, projectassistent HERA
Stichting voor Toekomstige Generaties
m[punt]lorent[at]stg[punt]be
02 888 65 90

Voor vragen over de ontwikkeling van het Belgische luik:
Marjan Van de maele, programmaverantwoordelijke HERA
Stichting voor Toekomstige Generaties
m[punt]vandemaele[at]fgf[punt]be
02 880 88 68

 

Sulitest

2018