7e editie van de HERA AWARDS prijsuitreiking, 9 mei 2019 aan de Université Saint-Louis - Bruxelles

 

De prijsuitreiking van de HERA Awards omvat een belangrijk ontmoetingsmoment tussen verschillende actoren uit het hoger onderwijs en het duurzaam onderzoek uit Franstalig België. Sinds 2013 wordt de prijsuitreiking beurtelings onthaald door de universiteiten van de Federatie Wallonië- Brussel.

De 7e editie van de HERA Awards prijsuitreiking werd hartelijk onthaald door de Université Saint-Louis Bruxelles. Ze werd geopend door de rector, Pierre Jadoul, en Benoît Derenne, gevolgd door een inleiding door François Ost, honorair vice-rector van de Université Saint-Louis Bruxelles en voorzitter van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Naast de prijsuitreiking vond ook een postersessie plaats teneinde de bekroonden van de HERA Awards, geselecteerd voor hun 360° of transversale aanpak en maatschappelijke meerwaarde, de kans te geven hun onderzoek te presenteren en bekend te maken.

Maak kennis met de laureaten en genomineerden van de HERA Awards 2019

Voorlopig vindt u op het palmares enkel studenten aan universiteiten uit de Federatie Wallonië-Brussel en verloopt de communicatie bijna uitsluitend in het Frans, maar wij houden u graag alvast op de hoogte, want de Stichting heeft de ambitie om HERA in de komende jaren ook uit te breiden naar de Nederlandstalige universiteiten.

 

HERA Doctoral Thesis Award

De jury van de HERA Doctoral Thesis Award 2019 verkoos Antoinette Dumont (UCL) tot laureate voor haar thesis over de arbeidsomstandigheden- en voorwaarden in de agro-ecologische sector in Wallonië. De jury onderlijnt het belang van de interdisciplinaire aanpak in haar onderzoek, dat zich situeert op het kruispunt tussen agronomie, sociologie en economie.

Het doctoraatsonderzoek van Christine Frison (UCL) werd genomineerd door de jury. Haar werk richt zich op de evaluatie van een multilateraal systeem voor het beheer van zaaizaad, opgericht door de International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.

Bekijk het palmares

 

HERA Master's Thesis Award - Sustainable & Responsible Finance

De jury van de HERA Award Sustainable & Responsible Finance 2019 heeft de titel van laureaat toegekend aan Nicola Virone (UCL) voor zijn onderzoek naar lokale munten als instrument voor meer regionale autonomie. De jury was bijzonder onder de indruk van deze boeiende thesis met oog voor een herontdekking van de fundamentele waarde van geld.                            

De masterproeven van Clément Bourtembourg (ULB) over de koolstofheffing op energie en Tristan Caballero-Montes (UMons) over de regularisering van microfinanciering werden door de jury genomineerd.

Bekijk het palmares

 

HERA Master's Thesis Award - Cooperative Sustainable Economy

MTA CoopecoLouise Claerbout (UCL) werd laureate van de HERA Award Cooperative Sustainable Economy 2019 met haar masterproef rond duurzame renovatie van leegstaande gebouwen. De jury looft deze thesis voor haar globale visie op het concept leefomgeving en bijgevolg de mogelijkheid om deze studie te herhalen in andere contexten.

De jury nomineerde de masterproef van Line Didelot (ICHEC), een onderzoek naar een kleinschalige organisatie in Griekenland die de integratie van migranten en vluchtelingen tracht te bevorderen aan de hand van tewerkstelling en opleiding, en de masterproef van Gilles Jacquemin (ULB), een studie van het economische potentieel van fietskoerierdiensten.

Bekijk het palmares

 

HERA Master's Thesis Award - Sustainable Food Systems

Jérôme Braibant en Max Morelle (UCL) werden de laureaten van de HERA Award Sustainable Food Systems 2019 met hun onderzoek naar conserverende landbouw in Wallonië. De jury looft dit onderzoek dat zowel aandacht heeft voor belangrijke technische als sociale vraagstukken.

Nicolas Loodts (UCL) werd genomineerd voor zijn onderzoek op basis van etnografische veldwerk in een coöperatief tuinbouwbedrijf.

Bekijk het palmares

 

HERA Master's Thesis Award - Sustainable Democracy

Dit jaar heeft de nieuwe jury van de HERA Award Sustainable Democracy 2019 Cécile Jadot (UCL) verkozen tot laureate voor haar onderzoek naar een herziening van de wetgevingsprocedure en de implicatie van burgercomités. Voor de jury beantwoordt dit onderzoek aan een belangrijk maatschappelijk vraagstuk: het creëren van een wettelijk kader dat burgers toelaat meer betrokken te zijn bij besluitvorming.

De masterproef van Elsa Ogien (UCL) over het burgercomité WAM1080 en haar impact op de politiek en het bestuur van Sint-Jans-Molenbeek werd genomineerd door de jury.

Bekijk het palmares

 

HERA Master's Thesis Award - Sustainable Health

MTA HealthWalter Giordano (UCL), verkozen tot laureaat van de HERA Award Sustainable Health 2019, bestudeerde het concept organisational justice om burn-outs bij medisch personeel tegen te gaan, meer bepaald bij teams actief in het operatiekwartier. De jury was in het bijzonder onder de indruk van de nauwkeurige analyse en de aangereikte concrete oplossingen die kunnen worden toegepast in verscheidene andere contexten.

De jury nomineerde het onderzoek van Pauline Minguet (ULiège) naar duurzaamheidsinitiatieven als middel voor gezondheidsbevordering.

Bekijk het palmares

 

HERA Master's Thesis Award - Sustainable Architecture

MTA ArchiAnnissa Rauw (ULB) ontving de HERA Award Sustainable Architecture 2019 voor haar masterproef over grond als gemeenschappelijk goed in de gemeente Büllingen. De jury bewondert de nadruk op duurzame innovatie en de integratie van een 360° aanpak in haar onderzoek.

Het onderzoek van Kristel Mayenga (ULiège), gericht op het ontwikkelen van een methodologie voor besluitvorming omtrent het gebruik van fossiele energie, werd door de jury genomineerd.

Bekijk het palmares

 

HERA Master's Thesis Award - Sustainable Design & Engineering

Erica Berghman (UCL) ontving de HERA Award Sustainable Design & Engineering 2019 voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van een model voor natuurlijke zuivering van drinkwater met behulp rivierbeddingen. De jury waardeert in het bijzonder de analyse en het gebruik van meerdere studies in haar onderzoek, alsook het de verschillende suggesties voor concrete en toegankelijke oplossingen.

Bekijk het palmares

 

HERA Master's Thesis Award - Sustainable IT

MTA ITDe jury van de HERA Award Sustainable IT 2019 heeft de titel van laureaat toegekend aan Jean-Claude Englebert (ULB) voor zijn onderzoek naar de milieugerelateerde voordelen en risico’s verbonden aan het gebruik van “blockchain” technologie. De jury was onder de indruk van de grondige en eerlijke analyse van sterktes en zwaktes van deze technologie en van de transversale aanpak.

De masterproeven van David Junot (ULB) gericht op de ontwikkeling van een graadmeter van de duurzaamheid van technologisch apparatuur en van Antoine Sacré (UNamur) naar de milieuimpact van computersoftware, werden genomineerd door de jury.

Bekijk het palmares

HERA Awards 2019

Découvrez les travaux primés en 2019!
2019